Klinické studie

leky.jpg

lekarka.jpg

Na našem pracovišti probíhají ve spolupráci s odbornými organizacemi od nás i ze zahraničí mezinárodní klinické studie nových léčiv, která by měla v budoucnu pomáhat  v léčbě cukrovky a případně souvisejících obtíží s vysokým tlakem, srdcem a dalšími déletrvajícími stavy či komplikacemi. Jsme oficiálně registrovaným centrem dle české i zahraniční legislativy (včetně americké FDA) a poskytujeme kompletní péči v rámci klinických studií obvykle tzv. fáze III, tedy fáze, kdy se obvykle posuzuje účinnost a bezpečnost léčby u větších skupin pacientů s daným onemocněním. Studie jsou vedeny za spolupráce s organizacemi zabývajícími se klinickým výzkumem, za nejpřísnějších kriterií tzv. správné klinické praxe a odborní pracovníci, kteří je vedou, mají odpovídající vzdělání (GCP a další) dle legislativních požadavků dohlížejících orgánů ČR i zahraničních. V roce 2013 jsme úspěšně absolvovali nezávislý dvoudenní audit, od roku 2014 jsme partnerským pracovištěm pro CRO.

Pacienti, kteří se účastní těchto studií mají u nás obvykle nadstandardní péči, která souvisí s pravidelným sledováním všech podstatných testů a klinických stavů, což je běžnou podmínkou provádění klinických studií. Navíc bývá běžnou součástí studií úhrada vynaložených nákladů pro pacienta souvisejících s jeho kontrolou v rámci studie u nás. Účastí na klinické studii pacient osobně přispívá k vědeckému pokroku a vývoji nových lepších léčebných možností.

Zájemci o účast na dalších studiích u nás jsou vítáni, prosím obraťte se na administraci pacientů paní Simonu Sanitrákovou (tel. 585 225 504) či koordinátorku studií Zuzanu Koláčkovou (tel 720 128 177), nebo elektronickou poštou na info@vilazdravi.cz.

Bližší informace k probíhajícím studiím najdete na studie-olomouc.cz

Těšíme se na Vás

Tým klinických studií, Vila zdraví