4000 pacient infuzního centra

4000 pacient infuzního centra

V říjnu 2019 jsme přivítali v našem infuzním centru ve Vile zdraví již 4000 pacienta od začátku podávání této důležité formy léčby, která bývala dříve často vyhrazena jen nemocničním pracovištím za hospitalizace pacienta.

V příjemném ambulantním prostředí moderně vybaveného pracoviště podáváme infuzní léčbu nejčastěji pacientům s  bolestmi zad, bolestmi kloubů případně zažívacími obtížemi, kteří nemohou přijmout léčivo ústy. Rovněž podáváme infuzní léčbu s magneziem (hořčíkem) pacientům s latentní tetanií či jeho nedostatkem z jiného důvodu, nebo injekce z různých indikací dle určení ošetřujících lékařů.

Na infuzní léčbu, indikovanou lékařem a hrazenou zdravotní pojišťovnou, pacient v našem centru nedoplácí.