Klinické studie

leky.jpg

lekarka.jpg

Na našem pracovišti probíhají ve spolupráci s odbornými organizacemi od nás i ze zahraničí mezinárodní klinické studie nových léčiv, která by mohla v budoucnu pomáhat např. v léčbě cukrovky nebo vysokých hodnot krevních tuků. Ve spolupráci s místními i regionálními specialisty na nemoci zažívacího ústrojí provádíme klinická hodnocení nového léčiva na zánět jícnu nebo nové biologické léčby určené pro pacienty s ulcerozní kolitidou nebo Crohnovou nemocí.

Jsme oficiálně registrovaným klinickým centrem dle české i zahraniční legislativy (včetně americké FDA) a poskytujeme kompletní péči v rámci klinických studií obvykle tzv. fáze III, tedy fáze, kdy se obvykle posuzuje účinnost a bezpečnost léčby u větších skupin pacientů s daným onemocněním. Studie jsou vedeny za spolupráce s organizacemi zabývajícími se klinickým výzkumem, za nejpřísnějších kriterií tzv. správné klinické praxe. Odborní pracovníci, kteří je vedou, mají odpovídající vzdělání (GCP a další) dle legislativních požadavků dohlížejících orgánů ČR i zahraničních. Od založení centra v roce 2007 jsme úspěšně absolvovali několik nezávislých auditů, od roku 2014 jsme vybraným partnerským pracovištěm pro CRO.

Pacienti, kteří se účastní těchto studií mají u nás obvykle nadstandardní péči, která souvisí s pravidelným sledováním všech podstatných testů a klinického stavu, což je běžnou podmínkou provádění klinických studií. Navíc bývá běžnou součástí studií úhrada vynaložených nákladů pro pacienta souvisejících s jeho studijní kontrolou u nás. Účastí na klinické studii má pacient osobně šanci přispět k vědeckému pokroku a vývoji nových lepších léčebných možností.

Zájemci o účast na dalších studiích u nás jsou vítáni. Prosím obraťte se na administraci pacientů paní Simonu Sanitrákovou (tel. 585 225 504) či koordinátorku studií Zuzanu Koláčkovou (tel 720 128 177), nebo elektronickou poštou na info@vilazdravi.cz.